فال ورق نعل اسب؛ روش، تفسیر و معنای کارت ها

به گزارش وبلاگ آریاگستر، فال ورق نعل اسب نوعی فال ورق با کارت های تاروت یا ورق های بازی است که با چیدمان نعل اسبی هفت کارت انتخابی، مسائل مرتبط به یک موضوع مهم از قبیل تاثیر اطرافیان و نتیجه مسئله تعیین می شود.

فال ورق نعل اسب؛ روش، تفسیر و معنای کارت ها

وبلاگ آریاگستر | سرویس سرگرمی - فال معقوله جذابی است چه به آن اعتقاد داشته باشید، چه آن را خرافات و سرگرمی بدانید. فال ورق دارای پیشینه بسیار قدیمی است که به دوران مصر باستان و باورهای کهن آنان در رابطه با خدایان باز می شود. این نوع فال از قرن 14 میلادی در اروپا رواج یافت که با ورق های انگلیسی-آمریکایی شناخته شده معروف به پاسور (یعنی 54 دسته ورق شامل چهار خال دل، خشت، گشنیز و پیک) یا ورق های حرفه ای تر مانند تاروت با شیوه های مختلفی گرفته می شود. یکی از انواع آن، فال ورق نعل اسب است.

فال ورق نعل اسب

یکی از پرطرفدارترین انواع فال ورق، فال با هفت کارت یا فال ورق نعل اسب است که در آن هفت ورق انتخابی مورد تفسیر قرار می گیرند. برای انجام این فال کسی که قرار است برایش فال گرفته شود، ورق ها را برهم زده و از بین آنها هفت ورق برای پاسخ به هفت سوال مهم انتخاب می کند. کارت ها به ترتیب از شماره 1 تا 7 به شکل نعل اسب چیده می شود (شیوه چیدن چندان مهم نیست، اما ترتیب کارت ها باید رعایت شود).

تفسیر هر یک از هفت ورق فال ورق نعل اسبی

هر یک از هفت کارت در فال ورق نعل اسب به ترتیب زیر یک جنبه از موقعیت یا مشکل موجود را روشن می کند.

ورق شماره یک؛ گذشته

اولین کارت نمادی از گذشته است که روی شرایط فعلی یا مسئله مورد نظر تاثیر می گذارد. این کارت در واقع نشانه ای از توانایی و مسئولیت ما در شناخت درست و غلط است. در واقع این کارت روش رسیدن به تعادل و تمایل به داشتن ذهن و روحی متعادل را نشان می دهد.

ورق شماره دو؛ زمان حال

دومین کارت پاسخی به زمان حال است. اینکه هم اکنون چه حوادثی در اطراف ما در حال وقوع است و چه تاثیری بر مسائل موجود می گذارد. ممکن است از فردی صادق یا لجوج یا شخصی بسیار تاثیرگذار که می تواند، همسر، خواهر یا یک دوست باشد، بگوید.

ورق شماره سه؛ تاثیرات پنهان یا آینده نزدیک

کارت حیله گر! این کارت نشان دهنده مسائل پنهان و مسائل و تعارضاتی است که هنوز در مورد آنها چیزی نمی دانیم. این کارت همچنین فرصت های مناسب درست مالی را به ما نشان می دهد. برخی از تفسیر کنندگان از این کارت بیش از اینکه برای آشکار کردن تاثیرات نامرئی استفاده کنند، با کمک آن از آینده نزدیک می گویند.

ورق شماره چهار؛ خود شخص

در فال ورق نعل اسب کارت چهارم نقطه مرکزی مسئله است. برخی از فالگیرها تمایل دارند که این کارت را به عنوان کارت اول مورد تفسیر قرار بدهند چون درون خود فرد و نگرش های او در مورد مسئله را نشان می دهد. اگر کارت، یک نماد منفی داشته باشد نشان دهنده نگرانی و ترس های شخص است و اگر نماد مثبتی داشته باشد از امیدواری او می گوید و اینکه می تواند از شک و تردید خود عبور کند.

ورق شماره پنج؛ تاثیر اطرافیان

کارت شماره پنج به انواع تاثیرات خارجی بر موقعیت فرد اشاره دارد. اینکه آیا کمک دیگران را قبول می کند یا دیگران را مورد حمایت قرار می دهد و یا چقدر اجازه خواهد داد تاثیر منفی دیگران او را به پایین بکشد؟ این کارت از این جهت که تاثیر اطرافیان و احساس و نگرش شان به موقعیت را نشان می دهد، مهم است.

ورق شماره شش؛ چه باید کرد؟

در فال ورق نعل اسب کارت ششم نشان دهنده اقداماتی است که فرد باید انجام دهد. و اینکه چه برخوردی باید با دوست و دشمن خود داشته باشد.

ورق شماره هفت؛ نتیجه نهایی

این کارت مهم است چون پاسخی است به تمام عواملی که در کارت های قبلی به آن اشاره شده است. و در واقع نشان دهنده تجزیه و تحلیل نهایی برای مشکل مورد نظر است.

معنای کارت ها

اگر برای دریافت فال ورق نعل اسب از مجموعه ورق رایج (پاسور) استفاده می کنید. هر کارت به شکل زیر معنا می شود.

معنی ورق های سری دل ♥
شاه

سخاوتمند، بی پروا، مهربان، مردی با موهای روشن، صادق، صمیمی، یک توصیه خوب

دام (بی بی)قابل اطمینان، زنی با موهای روشن، از خود گذشتگی، مهربانی، حمایت
سربازیک دوست خوب، یک دوست نزدیک، جوانی با موهای روشن، خوش طینت، مهربان، یا شاید شخصی با رفتار بچگانه
ده

خوش شانسی و خوشبختی

نهکارت آرزوها، نشان دهنده احتمال برآورده شدن آرزوها بخصوص در مورد عشق
هشت

ملاقات، دعوت شدن به جشن، شرکت در جشن و مهمانی

هفت

نشانه شخصی غیر قابل اعتماد، خیال پردازی، وجود توقعات و قول های وفا نشده

ششخوش شانسی غیر منتظره، سخاوت، تجدید یک دوستی قدیمی، امکان دریافت کمک
پنج

حسادت، اشخاص حسودی که در اطراف شما هستند، بهم خوردن یک رابطه یا دوستی، لزوم دقت در تصمیم گیری، غم

چهار

تغییرات، امکان مسافرت، امکان به تعویق افتادن، ازدواج دیرهنگام

سه

نوعی اخطار، احتیاج به دقت و توجه، حرفی که اگر زده شود پشیمانی به دنبال خواهد داشت

دو

دوستی، امکان روابط عاطفی، یک رابطه شغلی یا عاطفی، موفقیت، ثروت

آس یا تک

تنفر از چیزی که در گذشته از دست داده است

معنی ورق های سری خاج ♣

شاه

مردی با موهای تیره، صادق، صمیمی، سخاوتمند

دام یا بی بی

زنی با موهای تیره، جذاب، کارگشا، بخود مطمئن

سرباز

یک دوست قابل اطمینان، جوانی با موهای تیره، خوش شانسی

ده

دریافت پول از طریقی غیر منتظره، دریافت هدیه، خوش شانسی و مسافرت

نه

یک رابطه عاطفی جدید، لجاجت، لجوج نباشید

هشت

جناح مخالف، مسائل شخصی یا شغلی، حسادت، در تصمیم گیری عجله نکنید

هفت

ثروت، موفقیت، رقابت، هشدار در مورد دخالت و دردسری که ممکن است از جانب شخصی از جنس مخالف باشد

شش

موفقیت در کار، دریافت کمک مالی، موفقیت نهایی

پنج

دوستان جدید، کمک از جانب دوست یا همسر، بحث و مشاجره ای جزیی

چهار

بد شانسی، دروغ، خیانت، تغییرات نامطلوب

سه

ازدواج یا توافقی موفقیت آمیز، ازدواج با شخصی ثروتمند، افراد و وقایع مفید

دوناراحتی، مخالفت، شایعه
آس

توازن، هماهنگی، مالکیت، بدست آوردن، عشق و خوشبختی، ثروت، سلامتی، نامه یا خبری در رابطه با پول، تلاش جدید

معانی کارت های ورق سری خشت ♦
شاه

فردی لجوج و با نفوذ، مردی با موهای روشن

بی بی

شوخ طبع، سطح بالا، زنی با موهای روشن، عاشق مهمانی و غیبت

سرباز

فردی از اقوام، جوانی سرزنده با موهای روشن

ده

تغییر و تحولات مفید، مسافرت

نه

امکانات شغلی جدید، احتمال بهبود شرایط مالی

هشت

ازدواج دیر، فراز و نشیب های مالی

هفت

یک هدیه یا خبر غیر منتظره، مسائل شغلی

شش

هشدار در مورد ازدواج مجدد، مسائل ازدواج مجدد

پنج

ملاقاتهای مفید، موفقیت شغلی

چهار

بهبود شرایط مالی، به دست آوردن میراث

سه

دعاوی شخصی یا قضایی، نامه رسمی یا قضایی

دو

یک رابطه عشقی که کم کم مهم می شود، یک رابطه عشقی که موجب نارضایتی دیگران است، همکاری شغلی

آس

انگشتر یا حلقه، جواهر، پول، نامه

معانی کارت های ورق سری پیک ♠

شاه

مردی با موهای تیره، جاه طلب، قدرت طلب و دارای رفتاری سرد

بی بی

زنی با موهای تیره، دلربا و جذاب، زنی بیوه، بی مرام

سرباز

جوانی با موهای تیره، شخصی خوش قلب ولی غیر واقع بین و دارای رفتاری سرد

ده

نگرانی، بد شانسی، حبس شدن و محرومیت، خبرهای بد

نه

تاخیر، مجادله و عصبانیت، افسردگی، ضعف، مرگ و نابودی، بدشانسی در همه موارد

هشت

ناراحتی، مخالفت، بهم خوردن برنامه ها، بی توجهی دوستان، فسخ معامله

هفت

احتمال بهم خوردن یک دوستی، یک تعهد غیر منتظره، هشدار در مورد شکست وغم

شش

بهبود شرایط زندگی، بهبودی های کوچک، پشت سر گذاشتن شرایط سخت

پنج

تشویش، اضطراب، دخالت دیگران، کار شکنی و مخالفتی که در نهایت برطرف می شود

چهارحسادت، نگرانی مالی و شغلی، بیماری
سه جدایی ناشی از بی اعتمادی
دورسوایی، فریب، حیله، تغییرات نامطلوب، سخن چینی، جدایی
آسوجود مسائل، مرگ، یک رابطه عاطفی توام با مشکل

معنای تکرار شدن کارت ها

کارتدوبار تکرارسه بار تکرارچهار بار تکرار
شاه

همکاری شغلی

حمایت

جایزه و موفقیت

بی بی

کنجکاوی، ملاقات با دوست مونث

خیانت به اعتماد، ملاقات

معاشرت، رسوایی
سرباز

عدم توافق

دوستان غیر واقعی، بحث و جدل

نبرد، جشن
ده

بهبود شرایط، اگر دل و خشت بود یعنی ازدواج

بهم خوردن نقشه ها

موفقیت حتمی
نه

سود جزیی

سلامتی

رسیدن به آرزو

هشت

بی احتیاطی، اگر دل و خشت بود یعنی لباس نو

زمان نامناسب برای برنامه های مهم

نگرانی شدید ومسیولیت زیاد

هفت

تفریح، اگر دل و خشت بود یعنی عشق

کسالت جزییتبانی
شش

مقابله

کار سخت

مسایل غیرمنتظره

پنج

مسایل شخصی

نارضایتی

رسیدن به تمایل شخصی

چهار

نا استواری

از هم پاشیده شدن شالوده

مکان امن
سه

انتخاب

استواریامید
دو

جدایی

تغییر جهت

بر سر دو راهی

آس

همکاری

اگر دل و گشنیز بود یعنی ازدواج

اگر خشت و پیک بود یعنی شراکت نامطلوب

خبر خوب

افتخار و سربلندی

ترکیب کارت ها

برخی از ترکیباتی که در هنگام فال ورق من جمله فال ورق نعل اسب شکل می گیرد دارای معنای خاصی است. رایج ترین این ترکیبات عبارت هستند از:

 • آس خشت و ده دل: رابطه ای که به ازدواج منتهی می شود.
 • آس خشت و ده خشت: ازدواج برای مادیات
 • آس خشت و شش دل: دعوت
 • آس خشت و نه دل: نامه عاشقانه
 • آس گشنیز همراه با تعدادی خشت: موفقیت در مسایل مالی
 • دام (بی بی) پیک اگر بین یک شاه و یک دام قرار گیرد، بدون اهمیت نوع شاه و دام: از بین رفتن رابطه یا دوستی
 • سرباز همراه با تعدادی خشت بدون اهمیت نوع سرباز: دریافت خبری در رابطه با پول
 • ده خشت و هفت پیک: تاخیر
 • هشت دل و نه خشت: مسافرت
 • هشت پیک و نه پیک: بیماری
 • نه پیک و ده پیک: بیماری
 • سه و هفت و ده خشت در صورتی که هر سه کارت وجود داشته باشند: رویا و آرزویی که به وقوع می پیوندد.
 • ده دل و دام دل و شاه دل: امکان ازدواج
 • تعداد زیادی کارت تصویری از قبیل سرباز و دام و شاه بدون اهمیت نوع: گردهمایی
 • پنج پیک و هشت پیک: هشدار

با فال ورق نعل اسب و روش تفسیر کارت های آن آشنا شدید. توصیه آخر این است که زندگی خود را بر مبنای فال پیش نبرده و به معقوله فال از جهت سرگرمی و تلاش برای ساخت نگرشی مثبت در مواجهه با مسائل نگاه کنید.

منبع: ستاره

به "فال ورق نعل اسب؛ روش، تفسیر و معنای کارت ها" امتیاز دهید

1 کاربر به "فال ورق نعل اسب؛ روش، تفسیر و معنای کارت ها" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فال ورق نعل اسب؛ روش، تفسیر و معنای کارت ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید