بهداشت دهان و دندان

خدمتی دیگر از جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان در شرایط کرونایی

خبرنگاران/سیستان و بلوچستان کلینیک تخصصی دندانپزشکی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان تنها کلینیک منتخب دانشگاه علوم پزشکی در درمان بیماران دهان و دندان در شرایط کرونا شناخته شد.

22 خرداد 1399